top of page

Vi forstår hvor viktig det er for deg å kunne være der for dine pasienter, og å kunne være en støtte for pasienter som har fått en kreftdiagnose.

 

Vi tilbyr avanserte genetiske tester av pasientens kreftceller, for å raskest mulig avdekke hvilke mutasjoner det gjelder, og rapporter som identifiserer mulig presisjonsmedisin.

 

Vår målrettede tilnærming gir deg viktige verktøy og informasjon, som bidrar til å støtte deg som fastlege gjennom behandlingen som dine pasienter gjennomgår.

Fastlege

bottom of page